Kan uppgifter hämtade från enbart färdskrivaren utgöra grund för hastighetsöverträdelse?

Nej. Åkeriets chaufför kan aldrig påföras ordningsbot enbart på grund av de hastighetsavläsningar som finns att tillgå genom färdskrivardata. Färdskrivardata är ett starkt indicium för att fordonet har framförts med för hög hastighet, däremot kan färdskrivarens precision ifrågasättas i pålitlighetshänseende. Om polismannen inte gör en vederbörlig kontroll över färdskrivarens pålitlighet så får inte ordningsbot för hastighetsöverträdelse grundas enbart på färdskrivardata. Återigen, begär rådrum och kontakta SÅ Juridik.  

Visa alla