Kan jag anlita SÅ Juridik som försvarare i brottmål?

Ja. Det finns däremot ingen garanti att våra jurister kan bli förordnade som offentliga försvarare. Skillnaden är förenklat att åkeriet direkt får betala juristen på SÅ Juridik i stället för att staten står SÅ Juridiks kostnad. Observera att om åkeriet döms med offentlig försvarare som biträde så kan det även dömas att ersätta statens kostnader för offentlig försvarare.  

Visa alla