Jag har fått en ordningsbot som jag inte håller med om – men blir det inte för dyrt att ta det i Tingsrätten?

Det riskerar att bli något dyrare men staten bär sina egna rättegångskostnader (dvs. åklagarens arvode m.m.) i brottmål varför det är väsentligt mindre kostsamt för den misstänkte att pröva det inför domstol än vid tvistemål. Detta är en rättssäkerhetsgaranti.  

Visa alla