Jag/Min chaufför har blivit av med körkortet och spärrtiden är bestämd till 3 månader eller längre – kan jag göra någonting åt spärrtiden?

Ja. Spärrtiden vållar ofta åkeriet problem i och med att det är tvunget att hitta en lämplig ersättare på kort tid för den chaufför som tillfälligt får sitt körkort återkallat.  Innebärandes kostnader i både tid och pengar. Vill åkeriet söka korta ned den aktuella spärrtiden kan chauffören överklaga beslutet eller yttra sig över underrättelsen om spärrtidens längd. Lagstiftaren har medvetet uttalat att spärrtidens längd kraftigt kan begränsas för fall där personen är i trängande behov av körkort för sin yrkesutövning (ex. yrkeschaufför). Viktigt att framföra till myndigheten eller domstolen är därför att:  

 

  1. Personen är yrkeschaufför och kör X XXX antal mil om året i tjänst 

  1. Personen har stort behov av körkort privat och kör X XXX antal mil om året privat. 

  1. Personen har långt till- och från arbetsorten (antal mil tur/retur).  

  1. Personen ställs utan försörjning under tid som spärrtiden gäller (arbetsgivarintyg kan här bifogas från åkeriet för att styrka att så är fallet).  

Visa alla