Jag/Min chaufför har gjort mig skyldig till bristfällig lastsäkring alt. underlåtenhet att ha lasten fastgjord/övertäckt – Behöver jag oroa mig över en körkortsåterkallelse?

Huvudregeln vid denna typ av förseelser är att chauffören ska meddelas varning om inte lasten har åkt ut på vägen. Huruvida varning är aktuellt beror också på om chauffören tidigare gjort sig skyldig till andra trafikbrott inom de närmaste 2-3 åren. Rättspraxis är sträng när godset har ramlat ut på vägen, om något sådant inträffar så är huvudregeln den omvända dvs. grund för körkortsåterkallelse.  Viktigt att framföra till myndigheten inför myndighetens beslut om åtgärd är följande: 

  1. Godsets vikt (ta gärna bild på godset eller motsvarande gods på en våg) 

  1. Bild över hur godset var lastat (om det finns förmildrande omständigheter t.ex. lasten var säkrad i någon form).  

  1. En redogörelse för trafikförhållandena på platsen som kan anses förmildrande (lite trafik, god sikt, lågtrafikerad tid på dygnet).  

  1. Eventuella intyg över genomförda utbildningar vad gäller lastsäkring m.m.  

Visa alla