Jag har blivit lurad/vilseledd att ingå ett avtal – hur tar jag mig ur detta?

Vilseledande att ingå avtal kan föranleda att avtalet anses som ogiltig enligt avtalsrättsliga regler. Observera att det ska röra ett aktivt vilseledande exempelvis vilseledande rubricering som får mottagaren att tro att det är ett reklamutskick eller en uppmaning till komplettering till en statlig myndighet eller dylikt. Kontakta SÅ Juridik för mer information.  

Visa alla