Jag har skrivit på ett avtal men ångrar mig – finns det en ångerrätt?

Huvudregeln för näringsidkare är att någon ångerrätt inte finns och således att ett ingånget avtal ska hållas. Enbart det faktum att avtalet är dåligt innebär inte i sig att man kan strunta i sina förpliktelser. Det finns dock en del ogiltighetsregler i lagstiftningen som eventuellt kan aktualiseras. Kontakta SÅ Juridik för mer information.  

Visa alla