Jag har ett avtal som inte reglerar uppsägningstid – kan man säga upp ett sådant omedelbart?

Kort och gott är svaret nej, om det gäller uppsägning. Det finns ingen generell regel om uppsägningstid. Finns ingen avtalad uppsägningstid har i praxis framkommit att en ”skälig” uppsägningstid ska beaktas. Vad som är skäligt är svårt att sia om. Finns det svåra missförhållanden kan istället hävning bli aktuellt, då gäller andra tidsfrister. Kontakta SÅ Juridik.  

Visa alla