Muntligt avtal – lika giltigt som ett skriftligt?

Avtal, skriftliga som muntliga är lika giltiga. Om det enbart finns ett muntligt avtal är det dock väldigt svårt att bevisa vad det muntliga avtalet innehåller om parterna under avtalstiden blir oense. SÅ Juridik anser ett skriftligt avtal, i vilket man i vart fall hänvisar till Alltrans 2007, är att föredra över ett muntligt avtal. För att vara på den säkra sidan, kontakta SÅ Juridik.  

Visa alla