Spelar det någon roll vem som är motpart?

Ja. Det är viktigt att man som medlem i Sveriges Åkeriföretag inte behöver oroa sig för att sin egen organisations jurister driver en tvist mot en. SÅ Juridik är förhindrade att välja sida mellan två medlemmar som tvistar. En jurist förväntas alltid vara opartisk när den företräder sin klient, och om motparten är medlem i samma organisation kan misstanke uppstå om opartiskhet och jäv föreligger därför.

Visa alla