NLA välkomnar EU:s beredskapsplan – under vissa villkor 

Publicerad 2022-05-25 / 08:48 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

På måndagen antog kommissionen en beredskapsplan för transporter som ska stärka EU:s transportsektor i kristider. Planen bygger på erfarenheterna från covid-19-pandemin och tar hänsyn till de utmaningar som EU:s transportsektor har ställts inför sedan starten av Ukrainakriget. Nordic Logistic Association (NLA) ser beredskapsplanen som en nödvändighet men slår fast att avvikelser från gemensam lagstiftning inte råder.

Beredskapsplanen innefattar 10 punkter där vi bland annat ser en anpassning av EU-lagstiftningen på transportområdet till krissituationer, lämpligt stöd till transportsektorn, säkerställande av fri rörlighet över gränserna, utbyte av information och samordning av transportpolitiken.

– NLA menar att gemensamma europeiska lösningar är helt avgörande när det uppstår kriser som utmanar transportbranschen. Här är en beredskapsplan ett bra och nödvändigt verktyg, nu när man har pandemin i färskt minne, säger NLA-direktör Torsten Laksafoss Holbek.

Torsten ställer dock som villkor att inga undantag ska accepteras av exempelvis EU:s vägpaket förrän myndigheterna noggrant bedömt allvaret och nödvändigheten mot de rättigheter och skyldigheter som fastställts för en sund och rättvis transportmarknad. 

EU-kommissionen betonar också relevansen av principerna för "gröna stråk", som säkerställer att landbaserade godstransporter kan passera gränser på mindre än 15 minuter. Att stärka samordningen av transportpolitiken och dela trafikinformation finns också med som punkter i planen.

Detta har visat sig avgörande både under covid-19-pandemin och under den nuvarande krisen, orsakad av den ryska invasionen av Ukraina, och det stöder NLA:

– NLA erkänner tydligt etableringen av gröna stråk, som vi har goda erfarenheter av under covid-19-krisen. Det har fungerat bra och sett till att vi haft ett kontinuerligt flöde av leveranser till civilsamhället, avslutar Torsten Laksafoss Holbek.