NLA: Grön omställning måste vara rättvis, balanserad och realistisk

NLA: Grön omställning måste vara rättvis, balanserad och realistisk

Publicerad 2022-02-10 / 14:35 av Charlotta.Nilsson i EU

Den 9 februari publicerade Nordic Logistic Association (NLA) sitt inriktningsdokument om Fit for 55-paketet, med fokus förslagen kring utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), system för handel med utsläppsrätter (ETS) och beskattning av energiprodukter och el (ETD).

NLA efterlyser en grön omställning av transportsektorn som är rättvis, balanserad och realistisk. Alla länder ska kunna bidra till den gemensamma uppgiften att uppnå EU:s klimatlag och minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. På uppdrag av 16 000 vägtransportföretag som levererar gods med cirka 85 000 tunga fordon i Norden lyfter vi fram följande huvudbudskap:

  • Tillgång och tillgänglighet för de olika alternativa bränslena är avgörande. Därför är ett teknikneutralt förhållningssätt viktigt för att ge transportörerna valet mellan olika koldioxidsnåla bränslealternativ medan vi väntar på att ny teknik ska vara klar i en större och mer konkurrenskraftig skala.
  • Den nya lagstiftningen måste införa enhetliga åtgärder för att stimulera till minskade utsläpp på EU-nivå. Detta för att säkerställa lika villkor, även för konkurrerande transportsätt inom godstransportsektorn, och för att undvika klimatdumpning i Europa.
  • Dubbel- och trippelbeskattning måste undvikas. En utvidgning av EU:s utsläppshandelssystem till att omfatta vägtransporter i ett separat system måste agera i synergi med både annan EU-politik och med nationell politik. På samma sätt måste ETD-förslaget ses i samband med ETS-förslaget, eftersom det finns en betydande överlappning mellan dessa två förslag, vilket riskerar att resultera i dubbel/trippel beskattning/avgifter för samma koldioxidutsläpp.

Läs mer hos Nordic Logistics Association.