NLA firar sitt 10-årsjubileum i Norge med fokus på klimat och schyssta transporter

Publicerad 2022-09-29 / 08:26 av Charlotta.Nilsson i EU

Den här veckan firar Nordic Logistics Association (NLA) sitt 10-årsjubileum i Norge på en storskalig konferens på Automessen i Lillestrøm, Norge. Konferensen arrangeras i samarbete med Norges Lastbilförbund (NLF), som också är medlem i NLA.

Konferensen fokuserar på värdet av nordiskt samarbete i arbetet med den gröna omställningen av transportsektorn och efterlevnaden av de nya reglerna i mobilitetspaketet.
NLA:s ordförande Erik Østergaard:

– 10 år av starkt nordiskt samarbete inom transportområdet har gett ett betydande resultat för åkerierna. Med EU:s vägpaket har vi ett regelverk som säkerställer ordnade förhållanden i branschen, så att vi kan få bort social dumpning och säkerställa jämlik och rättvis konkurrens på den europeiska godstransportmarknaden. Till förmån för såväl nordiska som europeiska åkerier.

– I detta sammanhang har den nordiska samordningen och insatserna varit avgörande i det nära samarbetet med inte minst våra tyska och franska kollegor från BGL och FNTR. Nu ligger fokus på att säkerställa efterlevnad och gemensam förståelse för de nya reglerna.

– Nästa mycket stora utmaning är den gröna omställningen av transportsektorn. Ambitionerna är höga, både från Bryssel, men också nationellt från de nordiska regeringarna, som har antagit klimatmål som är ännu mer ambitiösa än vad som antagits i EU. För en industri som använder tunga fordon, där cirka 99 % idag körs på fossila bränslen, är utmaningen enorm.


Om Nordiska Logistikförbundet
2012 grundade Dansk Transport og Logistik – Danske Vognmænd (DTL), Norges Lastebilier Association (NLF) och Sveriges Åkeriföretag (SÅ) NLA och etablerade ett gemensamt kontor i Bryssel. Senare gick den finska lastbilsförarnas organisation SKAL in som associerad medlem. NLA har sedan dess inrättat ett utökat gemensamt kontor med de tyska (BGL) och franska (FNTR) lastbilsförarnas organisationer.