Skogslogistikföretagen SLF

Nätverket Skogslogistikföretagen – lyfter skogstransportörernas frågor 

Publicerad 2020-11-11 / 08:22 av Charlotta.Nilsson i Skogslogistikföretagen

Införandet av 74 ton och utbyggnaden av BK4-vägnätet, inte minst i koppling till ekonomi, utvecklingen av fjärrmätning och kompetensförsörjning är tre högaktuella frågor som Skogslogistikföretagen arbetar med. 

Vi lever i en föränderlig tid och vikten av påverkan och delaktighet är stor, inte minst för transportföretag inom skogslogistik. Sveriges Åkeriföretags nätverk Skogslogistikföretagen, SLF:s roll är att fånga upp och driva skogstransportörernas frågor och utveckling. De har även rollen att ge skogs- och energibolag en tydlig part när det gäller frågor som berör skogslogistik. 

Två konkreta frågor som nätverket har arbetat med den senaste tiden är den kundtjänstavgift som Biometeria påfört transportörerna och de ändrade rutinerna kring ansvarar för godkännandet av bilderna vid fjärrmätning.

Nätverket

  • Har ökat dialogen med Biometeria och har idag representanter i Biometerias råd för Produktion och Transport (RPT) vars syfte är att vara rådgivande och vägledande till Biometeria
  • Ingår i nämnden för Krönt Vägval (KV-nämnden), som har till uppgift att hantera avvikelser 
  • Samarbetar med Skogforsk, bland annat inom VSG – samverkansgruppen för transportteknik. Ett forum mellan transportköpare och transportörer i skogsbruket som tillsammans utgör en kraftfull part för specifika branschgemensamma frågor, vilket bidrar till att branschen kan ge tydliga signaler till tillverkare, forskare och myndigheter
  • Ingår i Skogforsk samarbete kring Ett-projekten 
  • Har löpande dialog med Tya, och befraktarna både nationellt och regionalt gällande kompetensförsörjning


Läs mer om nätverket på akeri.se/sv/skogslogistik

 

Kontakt

 

Göran Danielsson

Ansvarig tjänsteman för SLF på Sveriges Åkeriföretag.
Branschföreträdare
010-510 54 15
goran.danielsson@akeri.se

dd