Nätverket Lantbrukstransporter

Nätverket Lantbrukstransporter

Publicerad 2020-12-18 / 09:44 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Sveriges Åkeriföretags nätverk för lantbrukstransporter har till uppgift att bevaka frågor som rör transportområdet lantbruk gällande bland annat regler och bestämmelser samt utveckling och digitalisering. Aktuellt just nu är omarbetningen av EU:s transportförordning för levande djur.


Lantbrukstransporter är flak- tipp-, skåp- och bulktransporter från och till lantbruket. Det kan vara produkter som mjölk, säd, grönsaker, sockerbetor och djur samt transporter av gödningsmedel, maskiner och redskap. Lantbrukstransporter innefattar även distribution av varor som mjölk och smör från mejerier och kött och korv från slakterier.
Gruppens sju ledamöter har en bred förankring som täcker både djurtransporter, mjölktransporter, tipptransporter och bulktransporter.

Det senaste året har nätverket varit delaktig i uppdateringarna av ansvarsbestämmelserna Bulk 20 som lanserades våren 2020. En viktig aktivitet har även varit de rundabordssamtal med alla myndigheter som hanterar frågor av transport av levande djur. En omarbetning av EU:s transportförordning för levande djur är på gång, och här kommer det att krävas input från Sverige för att få denna i rätt riktning. För att öka styrkan i vårt påverkansarbete sker ett samarbete med de nordiska länderna genom NLA. Det måste bli möjligt att transportera levande djur utan att vara tvingad att bryta mot olika regelverk. 

Nätverket arrangerar en lantbrukskonferens vartannat år. Konferensen är en mötesplats för lantbrukstransportörer och en möjlighet för nätverkande och kontaktskapande. På grund av Covid-19 har konferensen blivit framflyttad. 

Läs mer om nätverket här.
 

Anders Falk


Analytiker SÅ Analys, nätverksansvarig för lantbruk- och djurtransporter
010-510 54 36
anders.falk@akeri.se

dd