När ska man använda färdskrivarens markering för färja/tåg?

Om man önskar använda sig av de förmånligare regler för dygnsvila som tillåts när man befinner sig på en färja eller ett tåg, så måste en markering ske i färdskrivaren genom en registrering av färja/tåg. Använder man inte denna registrering så tillämpas i stället de ordinarie reglerna för dygnsvila om 11 resp. 9 timmars dygnsvila (beroende på möjligheten till reducerad dygnsvila).

Används färjeregeln så får man avbryta dygnsvilan för andra aktiviteter vid 2 tillfällen, för att köra på och av färjan. Den sammanlagda tiden för andra aktiviteter än vila får uppgå till högst 1 timme.

Efter införandet av mobilitetspaketet har användningen av färjeknappen blivit reglerad i EU:s förordning 165/2014/EU. Kravet är att man under den tidsperiod som förflyter när man tar vilan på färja eller tåg använder färja/tåg-markeringen vid minst ett tillfälle.
 

Visa alla