När- och fjärrtrafiksektionen bjuder in till årsmöte och studiebesök

Publicerad 2019-02-06 / 14:56 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag välkomnas till ABC:s när- och fjärrtrafiksektions (bud- paket- och fjärråkerierna) sektionsårsmöte tisdag 19 februari kl 18.
Vi gör då med studiebesök hos kvällens värd: Stockholms Transport o Fordonstekniska Gymnasium, Kungens Kurvaleden 4, Huddinge.

Kvällens program:
18:00   Insläpp, vägvisning till lokal och enklare förtäring
Gymnasiets rektor Lars Dowert tar emot och berättar. 

19:00   Sveriges Åkeriföretag och aktuella händelser
            När- och Fjärrtrafiksektionens årsmöte
En snabbgenomgång av vad som är på gång inom både ABC-regionen och nationellt efterföljt av ett snabbt sektionsårsmöte enligt dagordning (se kallelse och dagordning längst ned under relaterade filer).

För att planera förtäringen önskar vi besked om deltagande senast torsdag 14 februari via mail till abc@akeri.se eller genom att ringa Elena Sellin på SÅ ABC:s Uppsalakontor: 010–510 54 38.

Välkomna!                     
Sveriges Åkeriföretag ABC