När kommer kraven på digital rapportering?

Trafikverkets ambition är att alla förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader för byggande och underhåll av vägar och järnvägar, från mars 2024, ska omfatta krav på att rapportera schaktmassoförflyttningar och drivmedelsförbrukning på transport- och maskintjänster enligt BEAst. Detta ska ses som första steg på en resa där man snabbt vill öka på och kravställa rapportering av klimatinformation för ytterligare tjänstekategorier. 

Digital miljörapportering - Bransch (trafikverket.se)

Flertalet svenska kommuner så som Stockholms stad och Helsingborgs stad har för avsikt att följa efter Trafikverket i deras kravställning. Även Boverket ställer krav på rapportering av klimatdata. 

Kraven kommer att ställas genom hela kedjan från beställare till byggherre och ner till dig som utförande åkeriföretag. Vissa entreprenörer ställer redan idag krav på detta. 

Visa alla