När började de nya reglerna att gälla?

GDPR tillämpas i Sverige från och med den 25 maj 2018. Förordningen gäller i hela EU men medlemsstaterna har givits visst utrymme för att hinna anpassa sin nationella lagstiftning till de nya reglerna.   

Visa alla