Möte med Trafikutskottet om ökad samverkan mellan Sveriges kommuner, enskilda väghållare och Trafikverket 

Publicerad 2020-03-19 / 15:55 av Charlotta.Nilsson i Effektiva transporter

Sveriges Åkeriföretag uppvaktade idag den 19 mars Trafikutskottet för att uppnå effektivare godstransporter på väg och snabbare hantering av dispenser för långa, tunga och breda lastbilar inklusive dispensgivning för mobilkranar.

Mårten Johansson Sveriges Åkeriföretag var föredragande i utskottet och presenterade den hemställan som inlämnats tillsammans med Svenska Mobilkranföreningen och Byggföretagen.

Hemställan föreslår att Trafikutskottet skyndsamt medverkar till att alla Sveriges kommuner och enskilda väghållare erbjuds möjligheten att till Trafikverket efter behov delegera vägtransportrelaterade arbetsuppgifter och beslut, åtminstone inom följande fem arbetsområden: 

1)    Hantera generella och löpande dispenser för transport av mobilkranar, tunga arbetsmaskiner m.fl. 
2)    Hantera generella och löpande dispenser för tunga, breda och långa godstransporter på väg.
3)    Vidta åtgärder för att upplåta vägnät och broar för tyngre motorredskap, fordon och fordonskombinationer samt besluta bärighetsklasser med högre kapacitet, inklusive BK4 inom 74 ton, som möjliggör effektivare transporter.
4)    Vidta åtgärder för att upplåta lämpligt vägnät för upp till 34,5 meter långa lastbilskombinationer.
5)    Vidta åtgärder för att möjliggöra ökad samverkan om vinterväghållning.

Hemställan diskuterades noggrant i utskottet och via telefon medverkade dessutom Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen, Leena Haabma Hintze, Svenska Mobilkranföreningen, Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag samt företrädare för Trafikverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt Riksförbundet för Enskilda Vägar.

För ytterligare information, se bifogad skrivelse, eller kontakta Mårten Johansson.
 

Kontakt