Möte med Trafikutskottet om lösning för YKB

Publicerad 2020-12-04 / 07:58 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Att vi ännu inte fått en lösning för förarnas YKB är ytterst problematiskt. Därför hade Sveriges Åkeriföretag och Transportstyrelsen kallats till Trafikutskottet för ett gemensamt möte den 3 december för att än en gång förtydliga allvarligheten och påtala vilka lösningar som behövs.

En förares yrkeskompetensbevis, YKB behöver förnyas vart femte år genom en 5 x 7 timmar lång fortbildning som idag bara tillåter att 12 av 35 timmar genomförs digitalt. Förnyas inte intyget kör förarna olagligt. Folkhälsomyndighetens och regeringens skärpta riktlinjer med anledning av den ökade smittspridningen har gjort att flera stora utbildningsaktörer ställt in sina fysiska kurser. Tyvärr finns få aktörer som erbjuder fortbildning på distans. Öppningen på 12 timmars distansutbildning är ny och många har ännu inte hunnit anpassa utbildningen och ansöka om den möjligheten hos Transportstyrelsen. Men fortfarande behöver 23 timmar genomföras som en fysisk kurs.

I Sverige finns 190 000 utfärdade yrkeskompetensbevis varav 104 000 löper ut under 2021 enligt siffror från Transportstyrelsen. Siffror som talar ett tydligt språk. Vi kan inte ställa bilar motsvarande detta. En lösning måste till. 

Under våren stod vi inför samma problematik men då utfärdade EU Omnibusförordningen som gjorde att yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari till 31 augusti 2020 förlängdes sju månader. Tyvärr finns ingen förlängning på den och det saknas information om hur processen fortskrider i EU.

Förslag på lösningar finns och tillsammans med Transportstyrelsen föreslår vi:

  • En förlängd giltighetstid av befintliga bevis
  • Att alla delkurser i fortbildningen tillåts att genomföras helt på distans
  • Ett undantag för utbildningsanordnare som vill påbörja distansutbildning – det räcker med en anmälan istället för ansökan

Att vi ännu inte fått en lösning beror på att nationell lagstiftning underordnas EU-lagstiftning. Finns inget undantag i EU kan inte Sverige tillåta ett undantag. Vi ser ändå att vissa länder, som exempelvis Danmark, har förlängt giltigheten på de YKB som går ut på datum. Kan Danmark så borde även Sverige kunna lösa detta?

Trafikutskottet såväl som Infrastrukturdepartementet har nu fått en enhetlig bild av både problem och förslag på lösningar, och eftersom det är uppenbart att det är ett politiskt beslut som behövs så är trycket stort att det kommer besked de närmaste dagarna hur och om Sverige ska gå före eller inte.
 

 

Kontakt