Mobilitetspaketet

Mobilitetspaketet - Ytterligare en seger

Publicerad 2020-06-09 / 20:28 av Charlotta.Nilsson i EU

På måndagskvällen, den 8 juni, antog Europaparlamentets transportutskott reformen av EU:s vägtransportsektor, det så kallade mobilitetspaketet. Vägpaketet innehåller tre lagförslag; utstationeringsregler i vägtransportsektorn, kör- och vilotider och regler för utländska företag att köra tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder - så kallade cabotagetransporter. 

Överenskommelsen som godkändes på måndagen är resultatet av förhandlingar mellan medlemsländerna och parlamentet som avslutades den 12 december 2019. För att de nya reglerna ska träda i kraft, måste hela Europaparlamentet anta rättsakten. Den slutliga omröstningen är inplanerad under plenarsessionen 8 – 10 juli i år.

En av de mer konkreta och synliga effekterna av de nya reglerna inom ramen för mobilitetspaketet blir att det inte blir tillåtet att lastbilsförare lever ett nomadliknande liv i sina lastbilar i månader i sträck, där de många gånger i dag inte har möjlighet att återvända till sina familjer i veckor eller månader, utan att de tillbringar sin fritid på parkeringsplatser under ovärdiga förhållanden under helger och ledigheter.

Omröstningen i delar av vägpaketet som antogs av transportutskottet på måndagskvällen innebär reviderade regler för utstationering av lastbilsförare, förarens vilotider och bättre verkställighet av reglerna för cabotage.

Denna reform syftar till att få slut på den snedvridning av konkurrensen som råder inom åkeribranschen i Europa och att skapa bättre arbets- och viloförhållanden för lastbilsförare. 

De nya reglerna innebär även följande avseende bättre förhållanden för lastbilsförare:

  • Åkerier/företag måste planera sina körscheman så att lastbilsförare i internationell trafik kan återvända hem med regelbundna intervall – var tredje eller fjärde vecka beroende på arbetsschema.
  • Den obligatoriska/normala regelbundna veckovilan på minst 45 timmar, eller en annan veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila, får inte tas ut i lastbilshytten. Om föraren tillbringar sin veckovila hemifrån måste företaget betala för förarens logi.
  • Färdskrivarna i lastbilarna kommer att användas för att registrera gränsövergångar för att förhindra bedrägerier.
  • Befintliga regler för cabotage blir oförändrade, vilket innebär att det är tillåtet med tre cabotagetransporter inom sju dagar.
  • För att förhindra systematiskt cabotage införs en avkylningsperiod på fyra dagar innan fler cabotagetransporter kan utföras inom samma land med samma fordon.
  • För att bekämpa användningen av brevlådeföretag måste vägtransportföretag utföra betydande verksamhet i den medlemsstat där bolaget är registrerat. De nya reglerna kommer också att kräva att lastbilar ska återvända till företagets operativa centrum var åttonde vecka.
  • Med tanke på att skåpbilar i ökad omfattning används för att tillhandahålla internationella transporttjänster, kommer lätta transportfordon över 2,5 ton också att omfattas av EU:s normer för åkerier, inklusive krav på färdskrivare i skåpbilar.

De nya reglerna för utstationering av förare kommer att ge en tydlig rättslig ram för att förhindra olika nationella särregler och därmed säkerställa rättvis och enhetlig ersättning för förarna. Regler för utstationering kommer att gälla för cabotage och internationella transporter, exklusive transitering, bilaterala transporter och bilaterala transporter med en extra lastning och/eller lossning per riktning – till exempel ingen lastning/lossning på utresan och två på hemresan.

Läs ett längre reportage hos Svensk Åkeritidning där bland annat Tomas Eneroth lyfter fram Sveriges Åkeriföretags arbete. Läs mer.