Mobilitetspaketet antaget

Mobilitetspaket antaget: avgörande steg för att säkerställa lika villkor och rättvisa transporter för åkeriföretag i Europa.

Publicerad 2020-07-03 / 09:34 av Charlotta.Nilsson i EU

De i Bryssel samlokaliserade organisationerna FNTR (Frankrike), BGL (Tyskland) och NLA (Norden) välkomnar varmt den nya lagstiftningen som nu har beslutats och ser fram emot att säkerställa ett snabbt genomförande.

I dag antog Europaparlamentet mobilitetspaketet. Detta var kulmen efter år av svåra förhandlingar. Nya regler kommer att säkerställa bättre och rättvisare villkor, tydliga och enhetliga EU-regler för utstationering av förare, bättre kontrollmöjligheter för att upptäcka olagligheter och förbättrade regler för förarens vilotider.

”Det här är en mycket positiv dag för den europeiska transportnäringen. Detta paket kommer att stoppa brevlådeföretag, social dumpning och systematiskt cabotage, som har pågått för länge. Förarna kommer nu att arbeta under ordnade förhållanden, med obligatorisk veckovila som ska tas utanför förarhytten. Och de kommer dessutom att kunna återvända hem oftare för att säkerställa bättre balans mellan arbetsliv och liv, säger Rickard Gegö (VD för Sveriges Åkeriföretag).

"Detta är resultatet av flera års hårt arbete och jag är glad att våra tre organisationer har bidragit med ett fruktbart samarbete med Europeiska kommissionen, ledamöter av Europaparlamentet och våra medlemsstater," säger Florens Berthelot (VD för FNTR).

”Vi är mycket nöjda med dagens resultat och vill tacka beslutsfattarna för deras hårda arbete under de senaste tre åren. Den nya lagstiftningen kommer att ha en betydande och positiv inverkan på marknaden för vägtransport. Nu måste vi fokusera på implementering och effektiv efterlevnad av den nya förordningen, ”understryker professor Dirk Engelhardt (VD för BGL).
_________________________________________________________________

Om NLA är den gemensamma representationen i Bryssel för de ledande vägtransport¬organisationerna i Norden med sammanlagt cirka 17 000 medlemsföretag i Sverige; Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Danmark; Dansk Transport og Logistik (DTL) och Norge; Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i nära samarbete med dess associerade medlem Finland Transport and Logistics (SKAL).

Om FNTR är den ledande organisationen för vägtransport i Frankrike med 5.000 medlemsföretag.

Om BGL är den ledande organisationen för vägtransport och logistik i Tyskland med 7.000 anslutna medlemsföretag.
 

Kontakt