Miljödata ska rapporteras in i Trafikverkets entreprenader

Miljödata ska rapporteras in i Trafikverkets entreprenader

Publicerad 2022-05-11 / 12:12 av Charlotta.Nilsson i Bygg- och Anläggningsnätverket

Under 2024 är ambitionen att på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt rapportera in miljödata för energi- och materialflöden i Trafikverkets entreprenader. 

Genom att standardisera och digitalisera processen för inrapportering av miljödata kan Trafikverket följa upp klimat- och miljöpåverkan i ett och samma system.

Under 2024 är ambitionen att alla Trafikverkets förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader för byggande och underhåll av vägar och järnvägar ska omfatta krav på att rapportera massoförflyttningar och drivmedelsförbrukning via systemstödet ELSA. 

Arbetet har skett i projektet ”Greppet om utsläppen”. I projektet har ett systemstöd utvecklats, ”Energiledningssystem för anläggningar” förkortat ELSA. Systemstödet utgör en del av Trafikverkets IT-system och kan ta emot och hantera information från den elektroniska följesedel som tagits fram av föreningen ”Byggbranschens elektroniska affärsstandard” (BEAst). Därmed erbjuds ett digitalt gränssnitt, ett gemensamt språk, som ger förutsättning för att via dator, mobil eller annan elektronisk utrustning rapportera miljödata till Trafikverket. Arbetssätt och systemstöd kan nyttjas oavsett om man är en stor eller liten aktör.

Sveriges Åkeriföretag är delaktigt i BEAst anläggningsutskott och anser att det är viktigt för branschen att införa standard för informationsutbyte. Det pågår idag flera projekt hos Trafikverket där man rapporterar enligt BEAst standard och det kommer sannolikt pågå fortsatt till det att man vill ha in det i samtliga projekt 2024.

Läs mer hos Trafikverket.