Mer fjärrundervisning i yrkesförarnas utbildning

Publicerad 2023-12-18 / 16:08 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen föreslår nu ökad möjlighet till fjärrundervisning och självstudier genom e-learning i utbildning och fortbildning till yrkesförare. Förslaget ska göra det enklare att utbilda sig till yrkesförare och enklare att fortbilda sig.

Transportbranschen har efter pandemin framfört önskemål om bättre möjlighet att bedriva mer fjärrundervisning och e-lärande. Regeringen gav därför Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att modernisera utbildningen inom yrkesförarkompetens. Nu är utredningen klar. 

Transportstyrelsen föreslår nu ett antal ändringar av förordningen om yrkesförarkompetens. Det är inga nya tvingande krav, utan de öppnar upp för de utbildningsanordnare som vill modernisera utbildningen genom fjärrundervisning och e-lärande att kunna göra det i viss utsträckning. 

Transportstyrelsens och större delen av branschens bedömning att ändå att lärarledd undervisning behövs på både grundutbildning och fortbildning. Praktiska inslag måste ingå för att yrkesförarutbildningen ska bli bra.

Läs Transportstyrelsens rapport.