Måste man använda färdskrivare vid privat körning?

Det finns några få möjligheter att få köra ett fordon som omfattas av krav på färdskrivare utan att använda förarkort vid privat körning. Det är tillåtet att köra färdskrivarpliktigt fordon utan isatt förarkort vid körning med ett fordon/fordonsekipage som ha en totalvikt som understiger 7,5 ton om man kör privat eller i hobbyverksamhet. Samma gäller vid persontransport med färre än 17 sittplatser.

Även fordon oavsett totalvikt som omfattas av reglerna om veteranfordon (fordon äldre än 30 år) får köras utan färdskrivare eller om färdskrivare finns, utan isatt förarkort om transporten inte sker i yrkesmässig trafik.
 

Visa alla