Många YKB-intyg förfaller under 2022 – när går ditt intyg ut?

Publicerad 2022-05-25 / 08:52 av Charlotta.Nilsson i Utbildning

Ha framförhållning kring YKB och planera så att alla blir klara i tid! Genom tidsdispensen som getts för en mängd YKB-intyg har många kunnat luta sig tillbaka - men snart behöver kurserna vara förnyade.

Sveriges Åkeriföretag pratar dagligen med personer vars YKB-intyg snart förfaller och vi erbjuder YKB-kurser på många olika orter. Tänk dock på att kursutbuden är väldigt få under sommarmånaderna. Du behöver kanske resa en bit eller vänta tills den saknade delkursen erbjuds på din ort. Därför är det så smart att planera i god tid! Vänta inte för länge! Spara bara en delkurs till slutet, inte flera! För alla som nyligen fått förnyade intyg är det klokt att börja med delkurs 1 redan i år och ta en kurs varje år.


VILKA TIDSDISPENSER FINNS FÖR YKB?

EU har beslutat om följande förlängningar av yrkeskompetensbevisens giltighetstid:

  • De bevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 sept 2020–30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De bevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021–31 dec 2021 förlängs med 10 månader.

Ett kursintyg som är nyare än utfärdandedatum på befintligt YKB-kort är alltid giltigt oaktat om det är 1 eller 10 år gammalt. 


VIKTIGT OM DIGITALA KURSER

Under 2021 har det varit möjligt att genomföra hela sin YKB-fortbildning om 35 timmar på distans (digitalt) och detta upphörde att gälla från 1 januari 2022. Nu har Sverige återgått till att max 12 timmar är tillåtet att genomföras på distans. Alla distanstimmar som är gjorda innan 31 december 2021 godkänns, men om du har gått minst en kurs på distans under din pågående YKB-fortbildningsperiod kan du inte gå fler digitala kurser i den perioden. 
Kontakta oss vid frågor om vad som gäller då reglerna kan ändras. Vi har i dagsläget inga öppna digitala YKB-kurser att erbjuda.

Ett annat gott råd är att du planerar dina fysiska YKB-kurser för nästa år i god tid. Tänk på att du kan behöva resa en bit om du behöver en viss delkurs innan ett särskilt datum. Platserna kan också ta slut.


GÄLLER MITT YKB UTOMLANDS?

I andra EU-länder gäller ditt förlängda YKB-bevis men eftersom Sverige fått ett extra undantag bör alla vars intyg löper ut under perioden 1 juli 2021–31 dec 2021 ta med sig EU-kommissionens beslut (den engelska versionen) att visa upp vid kontroll. Du hittar beslutet här. Längst ned på denna sida under relaterade filer finns en pdf på engelska som du kan skriva ut. I övrigt gäller omnibus II i hela EU sedan tidigare. 
På Transportstyrelsens hemsida finns mer information och exempel på vad som gäller kring förlängningar av YKB-intygens giltighet.


Kontakt och mer information

Du hittar hela vårt kursutbud och bokar plats på: www.akeri.se/boka-utbildning

Läs mer om alla våra utbildningar på www.akeri.se/utbildningar.

Du når oss via telefon 010-510 54 00 eller mail, utbildning@akeri.se