Många fel när Skatteverket kontrollerat matbudsleveranser

Publicerad 2023-12-01 / 13:13 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Nio av tio av Skatteverkets utredningar av företag som erbjuder matleveranser har lett till beslut om skattehöjningar. Den genomsnittliga höjningen ligger på en miljon per utredning och över hälften har även fått skattetillägg. Sammanlagt handlar det om 77,7 miljoner.

I en pågående kontrollinsats har Skatteverket hittills avslutat 74 utredningar av företag som erbjuder hemleveranser av restaurangmat. Utredningarna har resulterat i ytterligare 170 ärenden där vi beskattar företrädare och anställda. Arbetet fortsätter och i nuläget pågår ett 30-tal utredningar.

Under pandemin exploderade marknaden för hemleveranser av mat från restauranger. Unga män på cykel eller moped med stora lådor på ryggen är en vanlig syn på gatorna i Sveriges storstäder.

Priset för hemleverans är lågt. Det ligger vanligen på cirka 40-50 kronor. Det ska räcka till lön, sociala avgifter, moms och andra omkostnader. Uppläggen som används är ofta avancerade. Det finns ett plattformsföretag som äger appen och som kan ha sitt säte utomlands. Vidare ingår ofta ett lager av mellanhänder, som anställer eller kontrakterar matbuden.

Kontrollerna visar att en majoritet av dem som levererar maten kommer från länder utanför EU. En del saknar rätt att vistas och arbeta i Sverige, de är särskilt sårbara för exploatering.

I en stor andel av utredningarna har Skatteverket gjort brottsanmälningar. I var tredje utredning förekommer samma deklarationsombud, som misstänks vara en så kallad möjliggörare som hjälper till med upplägg för att undvika att betala skatt.

Från nästa år får Skatteverket utökade kontrollmöjligheter av branschen eftersom plattformsföretagen framöver är skyldiga att rapportera in uppgifter om de säljare som är anslutna till plattformen.

Läs hela nyheten och rapporten hos Skatteverket. Läs mer.