Malmö stad inför BK4 

Publicerad 2021-09-02 / 09:04 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Malmö stad öppnar upp för BK4. Skicka in dina förslag på vägar där den nya bärighetsklassen behövs. 

Sveriges åkeriföretag har haft god samverkan med Malmö Stad och 1 september så blev det ett gemensamt möte med inbjudna åkeriföretag som har Malmö som arbetsområde. BK4 införande i Malmö har varit en del i kontakterna med Malmö stad och vid mötet presenterades beslutet för införandet och man har gjort en lösning på hur man ska hantera efterfrågan för BK4 vägar.

Nu finns en webbsida tillgänglig dit man kan gå in och ansöka om BK 4 vägar. Dessa önskemål kommer sedan behandlas och beslut tas sedan om man godkänner eller ej. Blir vägen godkänd så kommer förändring ske i trafikföreskrifterna och uppdateras i Nationell Vägdatabas (NVDB). Ni hittar förfrågningsformuläret på denna hemsida.

Sveriges Åkeriföretag ser positivt på arbetssättet att få in önskemål om BK 4 vägar och att nu detta införs och att vägnätet växer. Är det större antal vägar eller område så kommer det att ske en samordning av detta genom Sveriges Åkeriföretag för medlemsföretagen.