Lyckad påverkan i Almedalen

Publicerad 2024-06-28 / 08:29 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Synliga förbättringar i vinterväghållningen till kommande säsong. Det lovade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på Sveriges Åkeriföretags och Trafikverkets gemensamma seminarie om vinterväghållning under Almedalsveckan. 

Under tre intensiva dagar genomförde och deltog Sveriges Åkeriföretag på flera seminarier och rundabordsamtal där åkerinäringens viktiga frågor stod i fokus. Det diskuterades bland annat effektiva kontroller med våra politiska partier, transporteffektivitet, elektrifiering av transportsektorn, vinterväghållning och handläggning av dispenser. 

Många samtal handlade om transportsektorns omställning till fossilfrihet. För att lyckas behöver vi skapa starkare affärsförutsättningar och ökad efterfrågan i marknaden för hållbara transporter. Därför bjöd vi in stora transportköpare, upphandlare, myndigheter, organisationer och åkeriföretag till dialog. Det var stor samsyn i att det behövs ökad samverkan och partnerskap i hela transportkedjan framåt vilket mötet lade grunden för.  

Titta gärna på våra dagliga sammanfattningar från Almedalsveckan som finns tillgängliga på LinkedIn och Facebook

På onsdagen genomförde vi ett politikermöte i vår trädgård. Engagemanget och intresset var stort från alla deltagare.