Lättare att få yrkeskompetensbevis, YKB, i rätt tid

Lättare att få yrkeskompetensbevis i rätt tid

Publicerad 2022-06-02 / 08:19 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut. Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning.

Transportstyrelsen har, i samband med sin nya plattform för inrapportering av YKB, gjort det möjligt för er att gå sista kursen i god tid. 

Om föraren slutfört sin fortbildning och har ett giltigt YKB så utfärdas det nya kortet cirka två veckor innan giltighetstiden löper ut på det gamla.
Till nyheten hos Transportstyrelsen.

Det är fortfarande utbildaren som genomför den sista delkursen som rapporterar in till Transportstyrelsen. Har någon delkurs genomförts hos annan utbildare måste delkursintygen tas med då inrapporteringen ska ske snarast efter sista delkursen är genomförd.


Många YKB förfaller under 2022

Vänta inte med att gå dina delkurser! Vi har redan nu ett bra utbud av höstens kurser på vår hemsida och fler kommer efterhand som planeringen fortlöper.

 

Tidsdispenser för YKB 

EU har beslutat om följande förlängningar av yrkeskompetensbevisens giltighetstid:

  • De bevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020–30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De bevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021–31 december 2021 förlängs med 10 månader.

 

Håll koll på dina förares behörigheter genom BKY

Genom att ansluta ditt företag till tjänsten Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY sköts kontrollerna automatiskt och digitalt. Systemet bygger på automatiska dagliga kontroller som sker via BKY och Transportstyrelsens Vägtrafikregister. 
Läs mer om BKY.