Låt lastbilschaufförerna, din leverantör och affärspartner låna toaletten

Publicerad 2021-03-01 / 12:30 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

För de allra flesta är rätten och möjligheten att gå på toaletten under arbetsdagen en självklarhet. För många lastbilschaufförer är det tyvärr inte så. Längre. In- och utleveranser av material, varor och avfall är en förutsättning för att de flesta verksamheter ska fungera. Nu är det hög tid att se leverantörerna av produkter som en del av er verksamhet och släppa in chaufförerna på en relativt viktig men inte affärskritisk del av verksamheten - låt oss låna toaletten. 

Äta, sova och gå på toa är tre av människans mest grundläggande behov. Som lastbilschaufför har du hytten och vägen som arbetsplats med lastbilen som kontor. 
Lastbilen är minst sagt flexibel, där äter och sover många i branschen som ligger ute på vägarna långa pass, men tyvärr finns det ingen möjlighet med toalett i hytten. Som lastbilschaufför måste du förlita dig på allmänna toaletter, på naturen – och då tänker vi inte på en parkeringsficka vid en högtrafikerad väg, eller vänliga kunder i samband med lastning och lossning. 
Om du tycker det känns minst sagt jobbigt att vara dålig i magen om du arbetar på kontor med en fin vattenklosett tillgänglig där du ändå kan stänga om dig, föreställ dig en dag i en lastbilshytt.   

Tiden jobbar hela tiden mot en lastbilschaufför. Många gånger jagas det minuter och ett extra stopp kan vara avgörande om vi tar oss hem över huvud taget, utan att överstiga kör- och vilotidsreglerna. Att få låna en toalett i samband med lastning och lossning hos en kund är vanligast och i de flesta fall bäst. Det mest tidseffektiva. Och det har fungerat smidigt tills för ungefär ett år sen. Tills corona tog över och begränsade möten mellan människor och tillgång till lokaler, inklusive toaletter. 
När corona kom gick det inte att låna toaletten ute hos många kunder och många allmänna toaletter har stängts. Kvar finns naturen, som helst bara används i nödfall, men inte heller den finns överallt där vi kör. 

Vi förstår den oro som finns hos många företag och dess anställda. Många i vår bransch delar denna oro. Vi vet att ett företag som tar emot varor inte har något ansvar för att en lastbilschaufför ska få låna toaletten och att det finns en oro för smittspridning.
Vi vill ändå uppmana er som har många varuleveranser -och sändningar att hjälpa oss hitta en lösning på ett problem som många tycker det är jobbigt att prata om. 
I Corona-tider behövs inte fler faktorer som spär på den stress och oro som finns i hela samhället och som vi märker av i vår dialog med åkerierna.  
Hjälp lastbilschaufförerna, din leverantör, affärspartner och livlina ut till omvärlden att klara av att sköta sitt jobb. 

Några enkla saker att göra imorgon, kanske idag:
-    Avsätt en toalett för utomstående leverantörer. 
-    Ställ ut en barack eller en Bajamaja i anslutning till lastplatsen.
-    Beroende på leveranstider, sätt in extra städning på de ordinarie toaletterna.

Något att fundera på, på längre sikt: 
-    Se transporten och leverantören av ditt gods som en del i din verksamhet.
-    Inkludera och respektera transportörens expertis, det är hållbart och lönsamt på lång sikt.
-    Vi vill samma sak, går det bra för din verksamhet går det bra för dina leverantörer. 

Börja med att vara en medmänniska och bistå en yrkesgrupp i nöd, det är egentligen skitenkelt!