Lastbilskartellen Sveriges Åkeriföretag

Lastbilskartellen - nya möjligheter!

Published ons, 04/29/2020 - 13:43 by Charlotta.Nilsson i Juridik

Medlemsartikel: Advokatfirman Hausfelds Londonbaserade kontor har till följd av ändrad rättspraxis i Holland funnit en god möjlighet för de svenska lastbilsköpare som INTE redan deltar i någon process mot lastbilskartellen att ansluta sig till en ny process i Holland. Anmälan måste vara gjord senast i juni i år för den som vill delta.

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag