Lastbilskartellen, en uppdatering med glädjande nyheter

Publicerad 2022-11-15 / 17:12 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Många av våra medlemmar i Sveriges Åkeriföretag deltar gemensamt i grupptalan mot Lastbilskartellen. De flesta är då med i ett konsortium som heter financialright.de och man driver två skadeståndsmål i tyska domstolar. Skillnaden mellan målen är bara att i det ena är det de äldre förvärven som behandlas, i det andra de lite nyare bilaffärerna.

I en första omgång så hade kartellen en viss framgång med att en domstol i lägre instans höll med kartellen om att det skulle vara något formellt felaktigt med att föra en sådan gemensam skadeståndsprocess där alla krav lagts samman för att sedan efter skadestånds utbetalande kunna fördelas mellan de olika lastvagnsköparna, varav som sagt många är våra medlemmar.

Nu har advokatfirman Hausfelds som driver alltihopa på ett övergripande plan rapporterat att gruppanspråket som modell har godkänts av en högre tysk domstol och att det därmed bör vara grönt ljus för att gå vidare med bedömningar kring vilken skada som kan ha uppstått för köparna som en följd av kartellsamarbetet. Tysklands motsvarighet till Högsta domstolen har nämligen i ett annat snarlikt konkurrensskadeärende godkänt just en sådan uppdragsstruktur som juristerna använt för åkarkraven mot kartellen.

Detta är naturligtvis positiva nyheter även om det fortfarande är en sannolikt lång väg innan det föreligger domar som fastställer skadestånd i de olika fallen. Men ju längre tiden går desto större anses sannolikheten vara för att kartellen vill göra upp alla krav en gång för alla i en stor förlikningsuppgörelse. Sker detta kan väntetiden för de som önskar få ut skadestånd kortas betydligt.

Viktigt för svenska deltagare i dessa processer är att om man vill lägga ned eller sälja sitt företag så måste man först säkra en överlåtelse av rätten till framtida skadestånd genom att få skriftligt godkänt av financialright.de att rätten övergår från låt säga ”Nisse Huldts Åkeri AB” till den tidigare ägaren Nisse Huldt. Gör man inte det förlorar man sin rätt till ersättning från kartellen vid överlåtelse eller konkurs eftersom det är det från början angivna organisationsnumret och ingen annan som deltar i skadeståndsmålen. Enskilda näringsidkare hänger dock kvar livet ut då personnumret är lika med organisationsnumret. Prata med revisorn eller Sveriges Åkeriföretag för vidare vägledning om sådana här situationer uppkommer.