digital åkerihandbok

Läs Åkerihandboken digitalt

Publicerad 2020-04-24 / 07:19 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Alltid tillgänglig, alltid uppdaterad. Nu finns vår digitala version av Åkerihandbok 2021 tillgänglig för alla medlemmar på akeri.se. Den digitala versionen kommer att uppdateras löpande.

Åkerihandboken är åkerinäringens uppslagsverk och Sveriges Åkeriföretags stolthet. Boken trycks upp varje år och skickas ut till alla medlemmar som en del i medlemskapet i början på året. Boken innehåller bland annat information om lagar och regler samt bestämmelser och fakta som rör åkeriverksamhet.  Den digitala versionen gör det möjligt för oss att ge er färsk information och att hela tiden kunna erbjuda en högaktuell version.

Som inloggad medlem kommer du åt boken här. LÄNK.

Även icke medlemmar kan köpa den digitala versionen. Ni gör er beställning här. LÄNK.