digital åkerihandbok

Läs Åkerihandboken digitalt

Publicerad 2020-04-24 / 07:19 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Alltid tillgänglig, alltid uppdaterad. Nu finns vår digitala version av Åkerihandbok 2020 tillgänglig för alla medlemmar på akeri.se. Den digitala versionen kommer att uppdateras löpande.

Åkerihandboken är åkerinäringens uppslagsverk och Sveriges Åkeriföretags stolthet. Boken trycks upp varje år och skickas ut till alla medlemmar som en del i medlemskapet i början på året. Boken innehåller bland annat information om lagar och regler samt bestämmelser och fakta som rör åkeriverksamhet.  Den digitala versionen gör det möjligt för oss att ge er färsk information och att hela tiden kunna erbjuda en högaktuell version.

Som inloggad medlem kommer du åt boken här. LÄNK.

Även icke medlemmar kan köpa den digitala versionen. Ni gör er beställning här. LÄNK.

Uppdaterat kapitel – Fordons last och vikt
Det finns tyvärr innehåll i Åkerihandboken 2020 som har kastats runt och skapat otydlighet. Det beror på att vi har bytt till ett nytt verktyg som vi skapar boken i. Felaktigheterna är nu korrigerade i den digitala versionen. Vi bifogar även en reviderad pdf på kapitlet som kan skrivas ut som tillägg till den fysiska boken. Du kan även beställa kapitlet Fordons last och vikt i en tryckt nyversion. Du får häftet gratis när du samtidigt köper eller har köpt Åkerihandboken, men du behöver göra en beställning för att få den utskickad. Skicka din beställning till akerihandboken@akeri.se, ange medlemsnummer eller organisationsnummer samt önskat antal och adress.