Längre fordon välkomnas av åkerinäringen 

Publicerad 2023-12-01 / 13:00 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Idag blir det tillåtet att köra lastbilsekipage på upp till 34,5 meter på delar av det svenska vägnätet. Något som länge efterfrågats av åkerinäringen då de positiva effekterna är många och stora. Längre fordon stärker den svenska konkurrenskraften genom effektivare godstrafik på väg med både positiva klimateffekter, ökad trafiksäkerhet och lägre transportkostnader. 

Arbetet med längre fordon på upp till 34,5 meter har pågått i många år där både utredningar och testekipage i verklig drift visat på stora positiva effekter. Det är otroligt glädjande att vi äntligen får möjlighet att investera och satsa på längre klimatsmartare fordon även i Sverige.

Fördelar med längre ekipage:

  • Det är klimatsmart att frakta mer gods med färre fordon som i relativa tal minskar utsläppen av koldioxid.
  • Enligt beräkningar från Trafikverket minskar utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med 4-6 procent men med så mycket som 30 procent för vissa enskilda transporter.
  • Transportkostnaden minskar när transporteffektiviteten ökar. 
  • Olycksrisken minskar då färre fordon behövs för att transportera samma mängd gods.
  • Längre lastbilar är positivt ur ett kompensförsörjningsperspektiv då transportnäringen har brist på yrkesförare. Färre förare kan nu transportera mer gods vilket minskar företagens personalkostnader.

Så påverkas då vikt, framkomlighet, bromssträcka och vägslitage med längre fordon:

  • Maximalt tillåten totalvikt är oförändrad med längre fordon, upp till 74 ton.
  • Bromsräckan blir inte längre då varje enskild hjulaxel bromsar sid del av fordonets vikt.
  • Längre fordon ökar inte slitaget på vägnätet då vikten fördelas på fler hjulaxlar.
  • Kraven på de längre fordonskombinationernas framkomlighet är samma som för tidigare 25,25 meters fordon. 

Då vi ser på Finlands positiva erfarenheter med längre fordon, som öppnade upp hela sitt vägnät för längre fordon redan 2019, känns det bra att våra åkeriföretag nu får möjlighet till ökad effektivitet, minskad miljöbelastning och stärkt konkurrenskraft.