Längre än 19,5 meter anges med skylt i Norge 

Publicerad 2021-05-07 / 11:16 av Charlotta.Nilsson i

Lastbilskombination i Norge som är länge än 19,5 meter skall skyltas baktill med antal hela meter avrundat uppåt.
Skylten skall vara minst 100 x 50 cm med 20 mm röd, reflekterande bård.  Bottenfärg skall vara vit oreflekterande med symbol av fordonet och måttpilar med längdangivelse med texthöjd 70 mm. Skylt godkänd i annan EES-stat godtas.  Europareflexskylt kan användas baktill, två i ytterkanterna och en tredje skylt får används för längdmärkning om den har dimensionerna minst 565 mm lång och 195 mm hög med texthöjden 100 mm.

Läs mer hos NLF.