Branschen kräver en lösning för YKB.

Landets yrkesförare kan tvingas köra olagligt - Branschen kräver en lösning för YKB.

Publicerad 2020-11-18 / 15:23 av Charlotta.Nilsson i Utbildning

Den ökade smittspridningen och de hårdare direktiven från regeringen på max 8 personer vid en och samma sammankomst gör att Sveriges Åkeriföretag tagit beslutet att ställa in alla YKB-kurser med omedelbar verkan. Ett beslutet som påverkar tusentals förare vars YKB löper ut.

Vi är just nu inne på sista året i den 5-årsperiod då alla delkurser ska vara genomförda och på grund av regelverkets utformning går företagen den sista delkursen så sent som möjligt. Nu kommer många förare att stå utan giltigt YKB.

Regeringsbeslut tagna till följd av pandemin gör det svårt för andra myndigheter. Transportstyrelsen har inte mandat att kringgå en EU-lagstiftning samtidigt som regeringens beslut omöjliggör att lagstadgade utbildningar kan genomföras. Kvar står åkeriföretagen och längst fram landets yrkesförare. Ansvaret om vad som ska göras kan omöjligen läggas på förarna.

Under rådande pandemi är det regeringens och Transportstyrelsens huvudvärk och uppgift att hitta en lösning för branschen vilket vi på Sveriges Åkeriföretag varit väldigt tydliga med, inte minst i de senaste tidens många samtal. Som läget är nu kommer åkeriföretagen att ställas inför beslutet att antingen börja ställa bilar eller att låta förare köra med ogiltigt YKB.

I klartext är det snart en påtaglig verklighet att ett stort antal förare inte kan utföra sina jobb på grund av att ett datum på ett papper gått ut. Detta riskerar att samhällsviktiga transporter inte kan utföras, transporter som möjliggjort att samhället hittills klarat sig bra. Varuförsörjningen med mediciner och livsmedel har flutit på – vad kommer hända nu?

Vi behöver få en lösning som gäller för hela 2021, och det nu direkt. Smittan kommer att påverka samhället till dess att ett vaccin finns tillgänglig för hela befolkningen.

Sveriges Åkeriföretag börjar med att ställa in alla våra YKB-kurser fram till 24 december, samma tid som de stärkta restriktionerna. Vi följer löpande den utveckling som sker i samhället och förhåller oss till satta restriktioner. Organisationens andra fysiska kurser är sedan tidigare inställda.