Läget med handläggningen av dispenser är akut och åtgärd behövs omgående 

Publicerad 2024-06-17 / 16:11 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

De långa handläggningstiderna hos Trafikverket gällande dispenstransporter skapar stora problem för många företag runt om i hela landet. Trafikverket släppte idag sin rapport, Hantering av transportdispenser, som presenterar förslag till förenklingar och effektiviseringar men åtgärder behövs även här och nu.   

Det råder just nu en kris bland landets företag inom breda, tunga och långa specialtransporter samt lyftföretag. Orsaken är de långa handläggningstiderna hos Trafikverket vad gäller dispenstransporter. Detta framkom tydligt för vice ordförande i trafikutskottet, Thomas Morell, under ett företagsbesök hos Jinert. Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag, som arrangerade mötet, betonade de enorma konsekvenser bristen orsakar för hela näringslivet och infrastruktursatsningar. 

– Vi har nått en gräns. De utmaningar vi ser idag har vi haft hela vintern och våren, med undantag för ett par veckor. Problemet finns från norr till söder. Sveriges Åkeriföretag får flera påringningar i veckan om den ohållbara situationen, säger Anders Oxwall på Jinert. 

Företagen har blivit lovade maximalt tre dagars handläggningstid. 

– Vi planerar utifrån det, vi kommunicerar utifrån det med kunderna. De planerar i sin tur utifrån det. Vi talar ibland om miljoner kronor per dag i merkostnader på grund av försenade byggen där maskiner och personal står stilla, vilket riskerar att byggen försenas och drabbas av viten. 

Anders Oxwall konstaterar att handläggningstiden varierar kraftigt och att det för den enklaste dispensen kan ta upp till ett par veckor. 

– Så långa ledtider fungerar inte. Våra kunder blir vansinniga. Arbetsmiljön för de personer som söker dispenser är katastrofal. De blir utskällda av kunder, är stressade och pressade. Flera inom branschen överväger nu att lämna på grund av att Trafikverket återkommande inte kan hålla vad de lovar. 

Att de upplever stress och press är ett tecken på att de vill göra rätt, menar Anders Oxwall. 

– Vi har nått en gräns där hela systemet för dispensansökningar är i gungning. Ytterst handlar frågan om att behålla kunden och få mat på bordet eller att göra rätt och riskera att tappa kunden som går till någon annan som kanske inte följer regelverket lika noggrant. Tyvärr ser vi en allt större uppgivenhet och likgiltighet inom branschen inför regelverket. Något måste göras och det är akut. 

Detta vittnar inte bara Jinert om, utan många åkeriföretag uttrycker sin frustration över de långa handläggningstiderna. Även andra branscher som drabbas tar kontakt. Vi genomför dialoger med Trafikverket där vi beskriver situationen, men vi behöver åtgärder här och nu, menar Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag. 

Vi ser idag, den 17 juni, i den rapport som svarar på det regeringsuppdrag som Trafikverket fick den 15 december 2022, flera konkreta och bra förslag om hur hanteringen kan underlättas och förenklas. Sveriges Åkeriföretag ser positivt på ett beslut om att samordna ansökning. Förslag på förenklingar har lagts fram av branschen och vi föreslår att de implementeras så snart som möjligt. Våra förväntningar är att regeringen agerar och tar beslut om att genomföra förslagen. 

Men inget av förslagen kan naturligtvis genomföras förrän på medellång eller lång sikt. Utredningen överskuggas också av den akuta situation som råder just nu vad gäller handläggningstider för dispenstransporter. Läget är kaosartat. Det är naturligtvis inte bra och nu väntar en sommar som normalt sett brukar innebära ytterligare påfrestningar, säger Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag.

Länk till rapporten - Hantering av Transportdispenser