Kund vill sänka mina avtalade priser, vad gäller?

Vi får samtal från åkerier där beställare har kontaktat samtliga leverantörer och begär rejäla prissänkningar, i vissa fall under resten av året. Om ni blir kontaktade med liknande förfrågningar bör ni ha med er att ni per automatik inte är skyldiga att sänka era priser och ni kan kräva full ersättning. Om det finns en omförhandlingsklausul i avtalet bör ni undersöka vad följden är om ni inte kommer överens vid en omförhandling och om motparten i så fall har rätt att säga upp avtalet. Ni bör dock också ta med er att ni inte tjänar på att er kund går i konkurs och om er kund kan bevisa att prissänkningar är absolut nödvändiga bör ni själva räkna på om det är något ni kan gå med på. Om ni har en kund med så pass betydande betalningssvårigheter bör ni i vart fall överväga att ta förskott på betalning eftersom risken för konkurs torde vara överhängande. I många avtal finns också en rätt att häva avtal om kund hamnar på obestånd eller ställer in betalningar.

Visa alla