bild EU-parlamentet

Kravet på återvändande av fordon riskerar att upphävas

Publicerad 2023-11-17 / 09:49 av Charlotta.Nilsson i EU

EU-domstolens generaladvokat har denna vecka avvisat inkomna klagomål mot mobilitetspaketet, men rekommenderade att upphäva bestämmelsen om återvändande av fordon till etableringslandet var åttonde vecka. Något som tyvärr riskerar att öppna dörren för mer social dumpning och nomadkörning i Europa.

Orsaken till rekommendationen var inte innehållet i själva åtgärden utan frånvaron av en konsekvensutredning. Generaladvokaten hade inga andra reservationer, som exempelvis miljö- och klimatfrågor eller diskriminering mellan medlemsstaterna.

Vårt gemensamma vägtransportkontor för BGL (Tyskland), FNTR (Frankrike) och NLA (Norden) varnar starkt för denna riktning, som kan öppna dörren för mer social dumpning och nomadkörning i Europa.

Som framgår av kommissionens egen studie om återlämnande av lastbilar (Ricardo-studien) återvänder en tredjedel av lastbilarna från östeuropeiska företag endast en gång om året till etableringslandet. I vissa länder är 80 % eller 62 % av deras flotta permanent i verksamhet utanför etableringslandet utan någon ekonomisk koppling till etableringslandet men utnyttjar sina ersättningsfördelar i Västeuropa.

Detta bekräftar tydligt problemet med brevlådeföretag och understryker att Europa fortfarande har ett enormt problem med nomadförare. Regelbunden återvändning av fordonet är en väsentlig del av mobilitetspaketet och nödvändig för att återställa lika villkor och garantera anständiga arbetsförhållanden. Den betonar den ekonomiska kopplingen till det etablerade transportföretaget. Varje företag är fritt att registrera sina fordon där dess ekonomiska verksamhet äger rum.

Vårt gemensamma vägtransportkontor uppmuntrar därför starkt Europaparlamentet och EU:s råd att försvara Mobilitetspaket 1 i sin helhet inklusive återvändande av fordon och om det behövs för att följa procedurfrågor, genomföra en konsekvensanalys. Detta för att säkerställa goda och rättvisa arbetsförhållanden för vägtransportföretag och deras förare i Europa.

Läs nyheten hos NLA.