Krönta bankar

Krav på krönta bankar från 1 februari 2021

Publicerad 2020-10-02 / 09:28 av Charlotta.Nilsson i Skogslogistikföretagen

Senast den 31 januari 2021 måste samtliga fordonsenheter, vars virke mäts in via bildmätrigg, ha sina bankar uppmätta och märkta. Efter detta datum kommer fordonsenheter som inte har krönta bankar och synlig märkning att bli mätningsvägrade av Biometria på bildmätplatser. 

Bankbredder är kopplade till registreringsnumret på fordonet. Registreringsnumret är i sin tur kopplat mot ett transportörsnummer och det är detta nummer som är identifikationen vid mätplatsen.

Kravet kommer från Biometria. De säger att eftersom transportverksamheten har förändrats med tiden och ett transportörsnummer idag symboliserar mer än bara vilket fordon som avses blir det svårt att hålla en god registervård vad gäller registreringsnummer, bankbredder och transportörsnummer.

Biometria är en opartisk virkesmätningsförening som ska säkerställa att virkesråvara som kommer via transportörer kan inmätas med noggrannhet enligt de krav som Virkesmätningslagen ställer. För att detta ska kunna göras på ett spårbart och godkänt sätt behöver alla fordonsenheter bli uppmärkta (krönta). Att mätvägra fordonsenheter som inte är märkta är en nödvändig åtgärd som Biometria nu vidtar. 

Att få alla fordonsenheter uppmärkta harmoniserar i enlighet med VML då VML ställer krav på spårbarhet.

Mer information om vad kravet innebär samt vilka mätplatser märkningen kan göras på finns under Transport på www.biometria.se.