Krav på digital rapportering av klimatdata

Publicerad 2023-10-30 / 08:00 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Byggbranschen står inför ett paradigmskifte där kraven kring rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter och krävs för att möta ökade krav på transparens och frekvens på rapportering av information. Med anledning av detta ställer sig branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

Från mars 2024 kommer Trafikverket införa krav på digital miljörapportering, enligt BEAst Supply 4.0, i nya upphandlingar. Flertalet svenska kommuner så som Stockholms stad och Helsingborgs stad har för avsikt att följa efter Trafikverket i deras kravställning. Även Boverket ställer krav på rapportering av klimatdata. 

Kraven kommer att ställas genom hela kedjan från beställare till byggherre och ner till dig som utförande åkeriföretag. Vissa entreprenörer ställer redan idag krav på detta.

bild på Peter Svensson

Företag och myndigheter behöver få koll på spårbarhet och utsläpp i sin verksamhet för att uppfylla lagkrav och visa sin miljöpåverkan för sina kunder. Att göra det digitalt och standardiserat genom hela försörjningskedjan är den mest effektiva lösningen.

Peter Svensson

Samlingssida med mer information

Vi har sammanställt en samlingssida med mer information som riktar sig till dig som åkeriföretag. Här finns bland annat information om implementering av en branschgemensam standard och vad du som levererande åkeriföretag bör göra. 

Mer information