Korttidspermittering

I Krispaket för svenska företag och jobb har regeringen presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Korttidspermittering införs from. 2020-03-16. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 % av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Vi rekommenderar alla våra medlemmar att överväga korttidspermittering före uppsägningar. Om ni bedömer att korttidspermittering inte är tillräckliga åtgärder för att klara krisen bör ni dock omedelbart gå vidare med uppsägningar på grund av arbetsbrist jämte korttidspermitteringar. Tillväxtverket kommer att administrera stödet och mer uppgifter kommer inom kort. Tillväxtverkets hemsida.

Visa alla