Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis - Nytt poddavsnitt

Publicerad 2021-04-26 / 16:15 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Detta poddavsnitt handlar om hur kammarrätten har behandlat felaktigt kortuttag i en nyligen avkunnad dom. Domstolen har arbetat fram en svårförståelig modell för bedömning av tillåtligheten av kortuttag. Juristerna pratar också om nyligen avkunnade domar med fokus på bedömningen av om företag har gjort vad som ankommit på det för att befrias från sanktionsavgift. Detta ämne är uppdelat i två avsnitt, del 2 kommer att släppas i juni. 

Till podden - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis, del 1

SÅ Podden finns även på Spotify där den heter just SÅ podden.