Kör- och vilotider i praktiken för Transportstyrelsens handläggare

Publicerad 2019-05-10 / 14:49 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Torsdagen den 9 maj 2019 arrangerade Sveriges Åkeriföretag, Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Sveriges Bussföretag företagsbesök för Transportstyrelsens handläggare av kör- och vilotidsregelverket. I år var det Haninge Åkeri i Jordbro och Traveller Buss i Trångsund som stod som värdar.

Studiebesöket anordnades för femte året i rad och i år kom 32 stycken handläggare – rekordmånga! Det är skillnad på att köra gods och människor och för att handläggarna ska förstå branschens specifika förutsättningar är det viktigt att se verksamheten i praktiken.
 
Tidigare års studiebesök har haft god effekt och branschen upplever idag tillsynen som mer verklighetsanpassad än tidigare. Eftersom omsättningen av handläggare är stor kan vi dock inte vara nöjda utan arbetet behöver fortsätta kontinuerligt och det finns fortfarande förbättringspotential. När handläggarna förstår hur svårt det är att helt undvika överträdelser kan de göra en mer verklighetsanpassad tillsyn. Syftet med tillsynen måste vara att främja branschens regelefterlevnad, inte sanktionera minsta överträdelse. En effektiv tillsyn kräver därför att handläggarna kan skilja på misstag och missbruk! 
 
Bristen på moderna teknikstöd för rapportering och uppföljning diskuterades flitigt. Färdskrivarna är gammalmodiga och svåra att förstå samtidigt som olika generationer färdskrivare fungerar olika. Till detta saknas på marknaden effektiva system för dataöverföring och uppföljning, vilket försvårar för företagen att göra rätt. Eftersom färdskrivarnas konstruktion bygger på en EU-förordning går det långsamt att modernisera systemen.
 
Att utbilda förarna i handhavande av färdskrivarna är tidskrävande och vid små förflyttningar i samband med reparation eller parkering registreras ofta avvikelser som behöver dokumenteras, vilket tar ytterligare tid. Det är därför viktigt att tillsynen tar sikt på de centrala frågorna om tillräcklig vila för chaufförer snarare än småavvikelser och handhavandefel!