Kontrollstationen förslår höjd reduktionsplikt för diesel

Kontrollstationen förslår höjd reduktionsplikt för diesel

Publicerad 2022-09-15 / 11:50 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Energimyndigheten har idag publicerat resultatet från kontrollstationen för reduktionsplikten för bensin och diesel. Myndigheten skriver att reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet till 2030 om att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent. Men för att klara målet krävs också ändringar i skattelagstiftningen och att Sverige går över till den så kallade Europadieseln, MK3. Energimyndigheten föreslår också att rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

Rekommendationen att övergå till Europadiesel beror på att den tillåter en högre inblandning av biodrivmedel än den diesel som används idag och det behövs för att reduktionspliktens mål till 2030 ska kunna nås. Förslaget om att inkludera rena och höginblandade biodrivmedel skulle innebära att dessa inte längre har kvar den skattebefrielse de har idag.  

Energimyndigheten föreslår att reduktionsnivåer justeras efter hur mycket biodrivmedel som kan blandas in i drivmedlen. Det skulle betyda att reduktionsnivån för bensin sänks och att reduktionsnivån för diesel höjs till år 2030 jämfört med nuvarande nivåer.

Läs mer hos Energimyndigheten.