Kontrollera beräkningarna i överlastbeslut

Publicerad 2019-09-06 / 13:32 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Överlastavgiftsberäkningar kan tyckas vara enkla. Vi blev dock nyss medveten om att även de mest pålästa kan tappa bort sig i regelverket. Läs om SÅ Juridiks ärende i förvaltningsrätten. 

En medlem framförde ett treaxlat fordon där drivaxeln var försedd med dubbelmonterade hjul och vägvänlig fjädring. Fordonet stannades av polis som konstaterade att den tillåtna vikten var 10 ton på axel ett och 19 ton på axlarna två och tre. De konstaterade vidare att boggitrycket uppmättes till drygt 21 ton och att den uppmätta bruttovikten var 29 ton. En överlast var för handen och rapporten skickades till Transportstyrelsen. 

När Transportstyrelsen tog emot rapporten valde de av någon anledning att bortse från vad polisen konstaterat om de tillåtna begränsningarna. Eftersom axeltrycket på drivaxeln överstigit 9,5 ton skulle den högsta tillåtna bruttovikten vara 25 ton och överlasten således 4 ton. Av samma anledning skulle boggitrycket beräknas från 18 ton. När Transportstyrelsen räknat färdigt konstaterade de att överlastavgiften skulle stanna vid 11 600 kronor, för överskriden bruttovikt i förhållande till vägen. 

Åkeriet som var uppmärksamt tyckte att Transportstyrelsens resonemang var märkligt. De yttrade sig och poängterade att Transportstyrelsen måste ta hänsyn till fordonets luftfjädring. Åkeriet fick inget gehör för detta i sitt yttrande och Transportstyrelsen fattade beslut.
 
SÅ Juridik fick möjlighet att hjälpa åkeriet att överklaga till förvaltningsrätten där de klargjorde för domstol och Transportstyrelsen vad trafikförordningen föreskriver gällande vägvänlig fjädring och att vår medlem haft rätt, 28 ton bruttovikt respektive 19 ton boggitryck gällde för transporten ifråga. I förvaltningsrätten insåg Transportstyrelsen sitt misstag och de vidgick åkarens beräkning. Det slutade med en överlast på 300 kg och en avgift på 3 200 kronor.
 
Vi vill understryka att viktbegränsningar alltid ska respekteras, men det är lika viktigt att avgifter påförs i enlighet med gällande lagstiftning. Även om regelverket inte är ett under av tydlighet hade det en process i förvaltningsrätten kunnat undvikas om myndigheten tagit åkarens yttrande under beaktande. Vi hoppas att det görs i framtiden men det är oundvikligt att misstag sker. 
Vi rekommenderar därför våra medlemmar att alltid noggrant kontrollera beräkningarna i överlastbeslut. 

SÅ Juridik