Värmland

Besök och postadress:
Sveriges Åkeriföretag Värmland
Tullhusgatan 1 A
652 26 Karlstad

Godsmottagning:
Gustav Lovéns gata 17
652 26 Karlstad

 

Medarbetare

 

Stadgar

 

Styrelse

Lars Reinholdsson (Ordf.)
Bomstadvägen 560
653 46  KARLSTAD
070-631 15 00
lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

Ulla Janson
Fallebergsvägen 25
671 34  ARVIKA
070-651 85 43
ulla@jansonsakeri.se

Patrik Andersson
Frögatan 7
653 43  KARLSTAD
0545-69820
putte@mejeritransporter-tj.se

Torbjörn Larsson
Klockarvägen 1
660 60  MOLKOM
070-669 90 40
larsson.molkom@gmail.com

Marina Thyberg
Ålgården 1
671 92  ARVIKA
070-496 06 86
marina.thyberg@jages.se

 

 

Revisorer

Katarina Nilsson, Karlstad (Yrkesrevisor)
Grant Thornton Sweden AB
054-14 45 40

 

Valberedningen

Jonas Pettersson
Kulstigen 4 A
681 52 Kristinehamn
070- 64 22 050
lonn_pettersson@msn.com

P-O Zetterqvist
Lässerud, Tallåsen
670 40  ÅMOTFORS
070-668 31 48
johan_zetterqvist_akeri@hotmail.com