Värmland

Besök och postadress:
Sveriges Åkeriföretag Värmland
Tullhusgatan 1 A
652 26 Karlstad

Godsmottagning:
Gustav Lovéns gata 17
652 26 Karlstad

 

Medarbetare

 

Stadgar

 

Styrelse

Per Broholm ( Ordf.)
Jollevägen 9
547 72 Otterbäcken
070-509 46 73
broholm.s@telia.com

Ulla Janson
Fallebergsvägen 25
671 34  ARVIKA
070-651 85 43
ulla@jansonsakeri.se

Lars Reinholdsson
Bomstadvägen 560
653 46  KARLSTAD
070-631 15 00
lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

Sven-Ola Westlund
Hästskon 5
686 98  GRÄSMARK
070-347 62 41
sven-ola.westlund@lbcwetab.se

Freddy Andersson
Mårdvägen 14
662 50 SVANSKOG
070-694 93 52
freddy@vermdal.se

 

Suppleanter

Nils-Ivar Krogh 
Sundhagen 2
670 43 SKILLINGSFORS
0571-411 51
070-327 12 50
kroghsakeri@tele2.se

John-Erik Nyberg
Väse Lindrågen 465
660 57  VÄSE
054-84 40 03
070-601 66 55
nyberg.vase@passagen.se

 

Revisorer

Katarina Nilsson, Karlstad (Yrkesrevisor)
Grant Thornton Sweden AB
054-14 45 40

 

Valberedningen

Jonas Pettersson
Kulstigen 4 A
681 52 Kristinehamn
070- 64 22 050
lonn_pettersson@msn.com

P-O Zetterqvist
Lässerud, Tallåsen
670 40  ÅMOTFORS
070-668 31 48
johan_zetterqvist_akeri@hotmail.com