Syd

Kontakt

Sveriges Åkeriföretag Syd
Box 405
201 24 MALMÖ
Besöksadress: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö

Telefon 010-510 54 07
 syd@akeri.se

 

Medarbetare

 

Stadgar

 

Styrelse

Stefan Espersson (Ordförande)
Esperssons Åkeri AB
070-567 44 67
stefan@esperssons.se

Kennet Henriksson (vice ordf)
Henrikssons Kranbilar AB
070-911 47 97
kennet@kranbilar.com

Berth Svensson
Holje Företagstjänst AB
070-547 82 37
berth@holjeforetagstjanst.se

Fredrik Nilsson
FAS Åkeri
070-976 21 34
selarp.fredrik@gmail.com

Håkan Nilsson
HNT Schakt & Transport AB
070-976 32 01
hakan@hnt.se

Maria Nilsson
Transporttjänst Blekinge AB
070-960 70 35
maria@transporttjanst.nu

Roy Hansson
EuroLink i Sverige AB
070-977 33 30
roy.hansson@eurolink.nu

Susanne Mohlin
Rönne Konsult AB
070-688 33 85
susannemohlin65@gmail.com

Trygve Bengtson
Trygve Bengtsons Åkeri AB
076-871 19 11
trygve@tbsolvesborg.se

 

Valberedning

Stefan Ringström
Jenning Nilssons Åkeri AB
070-374 04 25
jennings.akeri@telia.com

Andreas Jönsson        
Åhus Åkeri AB
070-624 09 41
andreas.jonsson@ahusakeri.se

Kennet Persson
Kennet Persson Åkeri AB
070-605 12 66
kennet700@telia.com
 

Lekmannarevisorer

Bjarne Olsson
Tankia AB
070-977 25 51
bjarne.olsson@tankia.se

Per-Christian Persson
DFDS Logistics Karlshamn
070-837 00 59
pcper@dfds.com
 

Lekmannarevisorsuppleanter

Johan Cullin
Cullins Transporter AB
070-777 90 71
cullin.transport@telia.com

Anders Olsson
Fjälkestads Container Service
070 572 42 42
fcab@telia.com